Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis – Assalam Alaikum wr.wb Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Marabahan, Saya Dewan Guru SMPN 3 Marabahan, PPL dan semua teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Akbar yang merupakan calon Ketua OSIS SMPN 3 Marabahan periode 2012 – 2013 dari Kelas VIII A. Saya bersyukur dan bersyukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat untuk mensukseskan hal tersebut SMPN 3 Marabahan mengambil salah satu langkah Ketua OSIS tahun ajaran 2012-2013. Kami mengirimkan shalawat dan salam kepada guru kami Muhammad, saw, beserta keluarga, teman dan pengikutnya dari dulu hingga akhir. Perkenalan Para tamu yang saya hormati, OSIS merupakan organisasi siswa internal sekolah dan tentunya organisasi tingkat sekolah, baik di sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Visi dan misi cita-cita saya sebagai calon ketua adalah “membangun OSIS SMPN 3 Marabahan sebagai organisasi intra sekolah yang mempunyai potensi dan dedikasi yang tinggi”, artinya seluruh siswa SMPN 3 Marabahan dapat menjalankan perannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat.

Teks pengumuman ketua OSIS sekolah menengah ini sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman dan persiapan pidato yang menyentuh hati dan jiwa kita semua.

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 3 Marabahan, Saya menghormati Dewan Guru SMPN 3 Marabahan, PPL dan semua teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Akbar, kelas VIII A Saya calon ketuanya. OISSMPN 3 Marabahan Tahun Pelajaran 2012 2013. Saya bersyukur dan bersyukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat datang ke tempat ini untuk menyelesaikan salah satu tahapan seleksi Ketua OSIS SMPN 3 Marabahan yang dapat menempuh tahun ajaran 2012. -2013 Kami mengirimkan shalawat dan salam kepada guru kami Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya dari dulu hingga akhir.

Pemilihan Ketua Osis Digelar Virtual Di Masa Pandemi

Hadirin sekalian yang saya hormati, OSIS merupakan organisasi siswa internal sekolah dan tentunya organisasi tingkat sekolah, baik di sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) se-Indonesia.

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Cita-cita saya sebagai calon ketua adalah menjadikan OSIS SMPN 3 Marabahan sebagai organisasi intra sekolah yang memiliki potensi dan dedikasi yang tinggi, artinya seluruh siswa SMPN 3 Marabahan dapat berkontribusi pada dunia pendidikan dan masyarakat.Berperilaku baik,sopan,jujur, keras dan berwawasan ke depan.Sementara itu, misi saya jika saya terpilih sebagai ketua OSIS SMPN 3 Marabahan adalah mengedepankan etos kerja, ketelitian, ketekunan dan kemantapan. Selain itu, saya juga bertugas untuk memajukan kegiatan ekstrakurikuler khususnya bidang olah raga dan seni, serta mengembangkan prestasi para eks OSIS.

Ini keseluruhan kampanye saya, saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan Anda. Semoga yang terbaik adalah ketua OSIS kita selanjutnya. Terima kasih Waalaikum Salaam wr.wb

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Pelaksanaan P5: Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Osis Di Sekolahku Asyik

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Sekolah, bersama panitia guru dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Mengawali ceramah saya di mimbar ini, marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena dalam limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di…….. tanpa hambatan. Semoga pertemuan kita kali ini selalu puji syukur kehadirat Allah SWT. Amin

Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, shalawat dan salam Allah besertanya. Karena hanya agama itulah yang menuntun kita ke jalan pencerahan, yaitu agama Islam, agama yang merupakan agama yang diridhoi Allah SWT. Diharapkan kita termasuk umatnya yang setia kepadanya, artinya kita mengikuti ajarannya.

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Tandy Arinto, siswa kelas 4A. Saya calon Ketua OSIS masa jabatan…….Saya akan menyatakan visi dan misi saya untuk menjadi Ketua OSIS saat ini………..SMA/SMP.

Pidato Hari Pahlawan 2015

Demikian visi dan misi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi rekan-rekan mahasiswa. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan calon ketua OSIS periode ini. Kata terakhir

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Install.Desk Instalasi OSIS dan Einrichtungiccm.fair-computer.de/osis/FCS Instalasi OSIS Howto.pdf

@A · 2018. 1. 22. 34. Di antara 10 calon pengurus OSIS, termasuk Farrell, akan dipilih ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, kalau Farrell jadi ketua OSIS, banyak dokumennya

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Pemilihan Ketua Osis 2018

Sampul – core.ac.uk · Materi dirancang untuk dipelajari secara independen sehingga calon manajer dapat menggunakannya secara aktif. Semoga pada akhirnya… (OSIS). Berdasarkan ide dokumen

Persyaratan calon mahasiswa · Mahasiswa yang pernah menjabat sebagai pengurus OSIS sebagai ketua, sekretaris, bendahara… pada seleksi PMDK Tahap I), mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Itltrisakti.ac.iditltrisakti.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/Pengumuman002.pdf · Oasis Martial Arts Juni 2019 9. Becker, Dr. UK Sukardiman… Daftar Nama Calon Mahasiswa Penerus Dokumen

Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Rohis

Pidato Kenegaraan Presiden … Pidato Presiden/Kenegaraan… · Pidato ini juga merupakan Pidato Kenegaraan saya… Juga, kita merayakan Hari Kemerdekaan dengan… Dokumen

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Skripsi – lib.unnes.ac.idlib.unnes.ac.id/27577/1/3301412060.pdf · Pemilihan ketua OSIS dan ketua kelas. Adalah. … A. Visi dan Misi Sekolah… Makalah Penentuan Calon Ketua OSIS

Khusus Pemda di Ibukota… Lihat online1 8 Ketua OSIS 2 8 Wakil Ketua OSIS 3 8 Sekretaris OSIS 4 8 Wakil Sekretaris OSIS 5 8 Bendahara OSIS 6 8 Wakil Bendahara OSIS 7 8 Bagian Dokumen

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Docx) Contoh Pidato Olahraga

Calon Ketua OSS – studio.zileej.comstudio.zileej.com/books/Yasmina-IND-R1.pdf · Noora Maryam Leela Karima Yasmina Calon Ketua OSS Halo, kami Salam bersaudara dan kami sangat bahagia

Iaialhikmahtuban.ac.id…2018/02/02  · Calon siswa peringkat I dan I di sekolah asal mendapat gratis beasiswa 3 bulan Biaya Pendidikan Calon siswa ketua OSIS di sekolah tersebut Dokumen

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Sistem pendukung keputusan seleksi …lib.unnes.ac.id/23447/1/5302411029.pdf Pendukung keputusan pemilihan calon ketua OSIS dengan menggunakan model… 2.2.2.1 Memahami metodologi dokumen Profile matching

Contoh Visi Misi Osis Smp, Sma, Smk. Lengkap!

File staialhikmahtuban.ac.idSaya dan Il menerima beasiswa gratis biaya sekolah 3 bulan di sekolah asal. Calon siswa yang menjadi Ketua OSIS di sekolah asalnya dibebaskan dari biaya pendaftaran dan dokumen pendaftaran

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Laporan Pribadi Latihan Pengalaman Lapangan… k) Ruang OSIS Ruang OSIS di SMK Koperasi digunakan untuk pertemuan OSIS dan kegiatan OSIS lainnya, serta untuk menyimpan perlengkapan OSIS.

Sejarah Organisasi OSIS… · File PPT · Tampilan Web · 17-11-2012( ldk osis ) Organisasi Siswa Intra Sekolah ( osis ) SMP Negeri 1 Jatiroto. Menu bahan. Dokumen sejarah singkat OSIS

Contoh Pidato Pemilihan Ketua Osis

Pertanyaan dan Jawaban Terkait contoh pidato pemilihan ketua osis

 1. contoh pidato bahasa sunda tentang pemilihan ketua osis​
 2. Jawaban:

  Contoh Pidato

  Selasa, 20 Juli 2010

  Contoh Pidato Sunda | Paturay Tineung Ti Wawakil Osis

  Biantara Paturai Tineung ti Wawakil OSIS (Adik Tingkat)

  Bapa Pupuhu sakola SMP Pasundan Banjar anu kusim kuring dipihormat

  bapa Pupuhu Komite SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu guru SMP Pasundan Banjar nu kusim kuring dipihormat

  bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat

  sadaya rerencangan tikelas tujuh dugi kakelas salapan anu kusimkuring dipikanyaah tur dipikacinta

  assalamu’alaikum wr wb

  langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajungjurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet

  sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan

  rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas salapan parantos tiasa ngarengsekeun diajar di Paguron SMP Pasundan Banjar ieu kalayan lulus sareng hasil anu nyugemakeun

  teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas salapan dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae

  kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi-mugi akang sareng teteh sadaya siang tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah.

  pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap Sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas tujuh sareng dalapan nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.

  Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten.

  Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

 3. berilah contoh pidato kampanye pemilihan ketua osis
 4. fisi misi saya menjadi ketua osis adalah ingin menjadikan sekolah kita kebih majju lebih dikenal dimasyarakat karna kedisiplinannya

  disk misi saya menjadi ketua osis

 5. Tolong berikan contoh pidato untuk pemilihan ketua OSIS
 6. mohon untuk perhatian dihari ini tanggal 23,agustus 2014 

  dan tolong jawab dengan pemikiranmu ok

 7. contoh teks pidato pemilihan ketua osis bahasa sunda
 8. Jawaban:

  Assalamu’alaikum,

  Urang nganuhunkeun kasadayana tiasa ngayakeun acara pemilihan presiden OSIS tingkat sakola ieu. Mudah-mudahan kalayan bantosan réréncangan sadayana, ieu prosés Pilkada tiasa lancar sareng ngahasilkeun pupuhu OSIS anu tiasa mingpin sareng nangtayungan urang sadayana.

  Urang sadayana terang yén pamilihan presiden dewan murid mangrupikeun salah sahiji momen anu paling penting pikeun sakola ieu. Dewan Mahasiswa mangrupikeun hiji-hijina organisasi kognitif anu dipilih langsung ku murid pikeun mingpin sareng ngatur ieu sakola. Kumargi kitu, mugi-mugi pamilu ieu tiasa dilaksanakeun sacara jujur tur adil, kalayan merhatikeun kualitas sareng kompetensi calon anu dipilih.

  Waktos ieu, urang gaduh sababaraha calon anu ngagaduhan kualitas sareng kamampuan anu saé dina ngatur sareng mingpin. Cindekna sing saha wae nu kapilih engke bakal jadi ketua OSIS anu kompeten jeung bisa ngamajukeun sakola urang.

  Hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngadukung calon-calon anu urang dukung, supados proses pemilu ieu kajaga sacara adil sareng jujur. Tangtosna, urang hoyong pamilihan ieu ngahasilkeun pamingpin anu mampuh mingpin sareng ngatur sakola urang kalayan hadé.

  Hatur nuhun kana partisipasi sadaya rerencangan dina pemilu ieu, wilujeng sumping ka calon anu kapilih engke.

 9. Contoh pidato bahasa inggris tentang pemilihan calon ketua osis visi dan misinya,
 10. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  My sincere greetings to the ranks of the Teachers and fellow comrades in the arms of my friends, I thank you as much in this morning has taken time to gather and follow this event, because without your presence and support, I will not be and speak in ahead of you right now

  It would be great if I could be the head of OSIS in this beloved school. If I am later elected to the chair of OSIS, I will give the best of my ability. And of course, there is a vision and mission that I have to give.

  I have a vision of “Making junior high school (mention the name of junior high school / high school) into a quality school, achievers, always active in all areas of positive, innovative, and amanah all based on our Faith and Taqwa to the Almighty.

  I also have various missions in the future if I am elected chairman of OSIS, among others:
  Increasing faith and devotion to Allah Almighty God of the universe by realizing various spiritual and religious activities.
  Creating a cadre of students who love identity as well as maintaining the good name of the Organization
  Recreate the mutual respect and appreciation of fellow students who have been shrinking
  Recreating school hygiene awareness environment
  Developing students’ talents and interests through existing organizational activities
  Extend the positive activities of OSIS last year
  And many more. At least, the six missions and one vision can be a measure of whether I deserve to be chairman of the osis. If, and if I am later elected to the chair of the OSIS, I and the other officials will wholeheartedly and as fully as possible run all the programs of activity in accordance with the vision and mission I have described.

  Finally, there are still many evaluations about our vision and mission. I and the new OSIS board of candidates will soon realize the vision and mission better, so that the future of this organization can be more focused in accordance with the expectations of our schools.

  Wallaahul muwafiq ila aqwaamitthooriq, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

 11. contoh pidato pemilihan calon ketua osis menggunakan bahasa krama alus
 12. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.
  Panjenenganipun Drs. Suratman pangarsanipun pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;
  Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SMP Negeri 1 Sayegan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;
  Miwah kanca-kanca siswa kelas 7, 8, sarta 9 SMP Negeri 1 Sayegan ingkang kula tresnani.
  Matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula, saperlu badhe ngaturaken visi lan misi minangka salah satunggal calon ketua osis ing SMP Negeri 1 Sayegan menika.
  Ananging sakderengipun Langkung rumiyen mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjengan sami, saengga wonten wekdal einjing menika kita saged makempal lan manunggal wonten papan punika kanthi wilujeng.
  Salawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun isa mangkih wonten ing yaumul kiyamah, allohuma amin.

 13. pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 14. Good afternoon ladies and gentlemen,
  We are
  here to attend the welcoming event for our new student council’s
  leader. First thing first,i want to say thankyou to (sapa aja yang kamu
  mau ucapkan thx) for letting us to create this important event. So,I
  here by you present our new student council’s leader (his/her name). In
  this mean of time he/she will be the new student council leader. He/she
  will never ever let you down and always be loyal and let liberate always
  be with our school

 15. Buatlah pidato tentang ikut serta dalam pemilihan ketua osis​
 16. Jawaban:

  jawabannya sudah terlampir ya kak

  Jawaban:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Salam hormat saya kepada jajaran para Guru serta rekan rekan seperjuangan teman teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul serta mengikuti acara ini, karena tanpa adanya kehadiran dan dukungan kalian, saya tidak akan berada dan berbicara di depan kalian saat ini.

  Isi Pidato Singkat Visi Misi Calon Ketua OSIS

  Akan sangat berbahagia jika saya bisa menjadi ketua OSIS di sekolah tercinta ini. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Dan tentu saja, ada visi serta misi yang harus saya berikan.

  Saya memiliki visi “Menjadikan SMP (sebutkan nama sekolah SMP/SMA) menjadi sekolah yang berkualitas, berprestasi, selalu aktif di semua bidang positif, inovatif, dan amanah yang kesemuanya berlandaskan Iman dan Taqwa kita kepada Yang Maha Esa.

  Saya juga memiliki berbagai misi kedepan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, antara lain :1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dengan mewujudkan berbagai kegiatan kerohanian dan keagamaan.

  2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik Organisasi

  3. Menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang telah semakin menyusut

  4. Menciptakan kembali kesadaran kebersihan lingkungan sekolah

  5. Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan keorganisasian yang ada

  6. Melanjuntukan berbagai kegiatan positif OSIS tahun lalu

  Dan masih banyak lagi. Setidaknya, keenam misi serta satu visi tersebut bisa menjadi ukuran apakah layak saya dijadikan sebagai ketua osis. Jika, dan seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus lainnya akan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah saya jelaskan tadi.

  Penutup Pidato Visi Misi Calon Ketua Osis:

  Akhirnya, masih banyak evaluasi mengenai visi dan misi kami. Saya dan jajaran calon pengurus OSIS yang baru akan segera mewujudkan visi dan misi yang lebih baik, agar kedepan organisasi ini dapat lebih terarah sesuai dengan harapan sekolah kita.

  semoga membantu

 17. conto pidato bahasa inggris tentang pemilihan ketua osis
 18. Assalamualaikum wr.wb.    
           That we respect, the head master of……….. that we respect all of the teachers and staff, and that we proud all of our lovely friend.
        
         First of all, let’s thanks to Allah Swt who’s giving us mercies and blessing until we can attend in this happy place.
   Shalawat and salam always we giving to our prophet Muhammad Saw.  Who’s has bring us from the darkness into the lightness. 

  in here i want to tell you our new leader in our lovely school, from your voting all we can get the leader
  congratulation for……( nama orgnya)
  we hope you can bring our school be a better school and give the best for our school…

  one again congratulationnnnn for your winner..  
  thank you

  maaf klo slh..

 19. Buatlah kalimat pembuka dalam sebuah pidato tentang pemilihan ketua osis?
 20. Jawaban:

  Assalamualaikum wr. wb…

  Yang terhormat bapak kepala sekolah,

  yang terhormat bapak/ ibu guru sekalian.

  Sesuai dengan program sekolah disetiap tahun ajaran baru dimana salah satunya adalah program pemilihan ketua OSIS, maka pada hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul untuk memulai pemilihan ketua OSIS disekolah ini.

  Penjelasan:


Hasil Pemilihan Ketua Osis Periode 2021 2022

Skema BM 1 – Halaman Bahasa Blog · File PDF Anda ikut serta dalam kompetisi berbicara bertingkat di sekolah. Topik pidato… Diharapkan: Kandidat dapat menulis teks pidato pada dokumen

Contoh berita acara pemilihan ketua osis, proposal kegiatan pemilihan ketua osis, pidato pelantikan ketua osis, pidato sambutan ketua osis, contoh laporan kegiatan pemilihan ketua osis, contoh surat suara pemilihan ketua osis, source code pemilihan ketua osis, pidato tentang pemilihan ketua osis, contoh pamflet pemilihan ketua osis, banner pemilihan ketua osis, pidato ketua osis lama, pidato pemilihan ketua osis